آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۷/۱۶

آغاز به کار همزمان دوازدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی و اولین کنفرانس متعاهدین پروتکل ناگویا در مورد دستیابی به ذخایر توارثی ژنتیک و تقسیم عادلانه فواید آن

در حالی که هیئت ایرانی شرکت کننده درهفتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی واقع در ناگویا حضوری پر‌ظهور داشتند ...