آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۸/۰۳

به تلاش گسترده‌ای برای جبران عقب‌افتادگی‌ها در بخش کشاورزی نیاز است

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- دکتر اسکندر زند، معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با بیان این مطلب در اولین جلسه کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی افزود فناوری‌های نو آنچنان که باید و شاید ...