آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۹/۱۱

دعوت به همکاری

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران- مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران طی اطلاعیه‌ای از کارشناس‌های زیست‌شناسی دعوت به همکاری کرده است.شرایط لازم ...