آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۱۰/۱۵

علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‌پور- طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی انجام شده در مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران اکثریت رأی‌دهندگان "تمرد برخی مدیران میانی" را علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی دانسته‌اند. این نظرسنجی، در قالب طرح سؤال در راستای ...