آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۱۰/۱۹

تأکید بر لزوم پژوهش در زمینه تولیدات تراریخته

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت­ پور- مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران-.جلسه هم­ اندیشی متخصصین مهندسی ژنتیک کشاورزی کشور با محوریت گیاهان تراریخته و معرفی کارگروه زیست­ فناوری وزارت علوم دیروز در محل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست­ فناوری برگزار شد. در این گردهمایی یک­ روزه، جمعی ...