آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۳/۰۵

هیئت‎مدیره جدید انجمن ژنتیک ایران برگزیده شد

تهیه وتنظیم زهرا حاجت‎پور- نتایج انتخابات هیات مدیره انجمن ژنتیک ایران در تاریخ 4/3/1394اعلام شد. جلسه مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ژنتیک ایران عصر دیروز در محل همایش‎های بین‎المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و نتایج انتخابات در حضور نماینده کمیسیون انجمن‎های علمی وزارت علوم، تحقیقات ...