آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۵/۲۹

رویداد ملی کار‎آفرینی در حوزه سلامت

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- مرکز رشد فناوری دانشگاه کرمانشاه در نظر دارد رویداد ملی کارآفرینی در حوزه سلامت را با عنوان اینوتک سلامت (ایده‎پردازی، نوآوری، توانمندسازی و کارگروهی) در ...