آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۶/۰۳

انجمن ایمنی زیستی ایران در زمره برترین انجمن‎های علمی کشور

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- انتخابات انجمن ایمنی زیستی ایران عصر روز دوشنبه بیست و ششم مرداد با حضور جمع کثیری از اعضای این انجمن برگزار شد. در طی این گردهمایی دکتر بهزاد قره‎یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران ضمن ارائه ...

رویداد ملی کار‎آفرینی در حوزه سلامت

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- مرکز رشد فناوری دانشگاه کرمانشاه در نظر دارد رویداد ملی کارآفرینی در حوزه سلامت را با عنوان اینوتک سلامت ...