آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۶/۱۴

انگیزه جنبش ضد غذاهای تراریخته از دیدگاه هنری میلر

ترجمه و تنظیم: مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- بیش از 186 میلیون هکتار از محصولات تغییر یافته ژنتیک (تراریخته) در بیش از سه دوجین کشور درسراسر دنیا کشت می‌شوند. گیاهانی که از این طریق تولید می‌شوند و به آنها تراریخته(GM) نیزمی‌گویند، سریع‌ترین فناوری کشاورزی پذیرفته شده در تاریخ هستند. بیش از سه تریلیون ...

رئیس انجمن زیست‎شناسی ایران: تمام رخداد‎های ژنتیکی از طریق فیزیولوژی قابل ردیابی‎اند.

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی به همت انجمن فیزیولوژی گیاهی در روزهای یازدهم و دوازدهم شهریور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. دکتر محسن شریفی، عضو کمیته علمی برگزاری این همایش، در گفتگو با ...