آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۷/۱۱

انتصاب دکتر نیراعظم خوش‎خلق‎سیما به ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎‎پور- پس از قریب یک قرن مدیریت مردان بر واحد‎های وزارت جهاد کشاورزی، یکی از زنان دانشمند به ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران منصوب شد. طی حکمی صبح امروز از سوی دکتر اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ...