آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

بازدید هیئت بلندپایه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری از مجموعه‎های تحقیقاتی فران هوفر آلمان

مرکز اطلاعات بیوتکنولوزی ایران- در جلسه مشترکی که بین هیئت اعزامی ایران و مسؤلین فران هوفر آلمان با موضوع توانمندی‎های زیستی ایران برگزار شد دکتر فریدون مهبودی دستاوردهای پزشکی و دکتر قره‎یاضی دستاورد‎های کشاورزی کشور را ...