آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۸/۰۵

دستاوردهای جهانی زیست‌فناوری در چارچوب پروتکل ایمنی‌زیستی

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از خبرگزاری فارس- فراهم‌ کردن بستر رشد و گسترش هوشمند و جهشی زیست‌فناوری در کشور، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و ارزیابی پیشرفت زیست‌فناوری در کشور، هماهنگی ملی و هم‌افزایی منابع و امکانات کشور برای تولید ثروت بیشینه از زیست‌فناوری، نظارت بر اجرای سند (برنامه) ملی زیست‌فناوری و…