آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۹/۱۷

دکتر نیراعظم خوش‎خلق‎سیما به ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران منصوب شد.

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- طی حکمی از سوی مهندس حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی، دکتر نیراعظم خوش‎خلق‎سیما به سمت ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد. دکتر خوش‎خلق‎سیما چندی پیش پس از دکتر