آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۹/۲۴

ترویج فناوری‎هراسی به نام آگاه‎سازی؟!

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- روز چهارشنبه، 25 آذر همایشی یک روزه با عنوان همایش ملی ایمنی زیستی و آگاهی عمومی در زمینه دستکاری ژنتیکی در سالن همایش‎های بین‎المللی سازمان حفاظت محیط زیست ایران برگزار خواهد شد. خانم دکتر ابتکار در حالی هزینه‎های دولتی را صرف برگزاری برنامه‎های فناوری‎هراسانه‎ای از این دست می‎کند که…