آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۱/۱۵

ورود فناوری تراریخته به مزارع پنبه

مهر- رئیس انجمن ژنتیک ایران گفت: در سال ۹۴ رویدادهای مهمی در حوزه ژنتیک رخ داد که می‎توان به اخذ مجوز دو داروی ژنتیکی و رونمایی از پنبه تراریخته اشاره کرد. محمود تولایی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحولات علم ژنتیک در سال ۹۴ با بیان اینکه علم و دانش ژنتیک در ایران ریشه بسیار قدیمی دارد، گفت: دانشمندان ایرانی همزمان…