آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۲/۲۱

نگرانی از محصولات تراریخته یا از کاهش واردات؟

سمیرا کهک*- روزنامه «شرق» در شماره هجدهم اردیبهشت‌، یادداشتی از آقای «متولی‌زاده اردکانی» در مذمت محصولات تراریخته منتشر کرد که در خور تأمل بسیار است. قبل از هر چیز از این رسانه وزین باید تشکر کرد که با انعکاس نگاه‌های ناهمسو درباره جایگاه این محصولات کشاورزی برای آینده کشور و در مسیر آگاهی‌دادن به مردم و البته…