آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۳/۱۴

تحول در صنعت گیاهان دارویی با مهندسی ژنتیک

سیناپرس: مهندسی ژنتیک به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که به منظور جداسازی، خالص‌سازی، وارد کردن و بیان یک ژن (صفت) مفید در یک میزبان بکار می‌روند و نهایتاً منجر به بروز یک صفت مفید و یا تولید محصول مورد نظر در میزبان می‌شود. کاربردهای مهندسی ژنتیک تقریباً نامحدود به نظر می‌رسد. این علم کاربردهای زیادی در علوم پایه،…