آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۳/۲۴

اعتراض جمع کثیری از جامعه علمی کشور به عملکرد سازمان محیط زیست

بیش از سیصد نفر از کارشناسان و محققان کشور طی نامه‌ای سرگشاده به معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از وی خواستند تا با همدلی اجازه ندهد فناوری‌هراسی و ممانعت از توسعه علمی در کشور ترویج یابد.