آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۳/۲۹

پیشرفت عظیم در صنعت داروهای نوترکیب از طریق جانوران تراریخته

ابتکار - زیست فناوری، علمی نوین است که رشد چشمگیر آن در قرن بیستم موجب شد تا این دانش در بسیاری از ابعاد زندگی بشر نقش مهمی داشته باشد. این فناوری که بر پایه زیست‌شناسی استوار است به طور روز افزون در صنایع مختلف از جمله داروسازی، علوم غذایی، پزشکی و کشاورزی کاربرد دارد. امروزه بسیاری از فرآورده‌هایی که در زندگی انسان…