آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۴/۳۰

محصولات تراریخته فرزند طبیعت هستند

قدس آنلاین - دکتر «بابک ناخدا» رییس بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و عضو هیأت مدیره انجمن زیستی ایران، از موافقان تولید این محصولات رفتیم. * آقای دکتر به نظر شما تولید محصولات تراریخته چه ضرورتی دارد؟ ** پیش از پرداختن به مقوله مزایا و یا معایب تولید محصولات کشاورزی تراریخته، باید به مسایل کلیدی…