آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۶/۱۶

توقف ابهام آفرینی بی‎مبنا در مورد محصولات تراریخته

مهر - در قطعنامه پایانی دومین کنگره بین‎المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران درخصوص توجه دولت و قانونگذاران بر ضرورت اجتناب ناپذیر تولید داخلی محصولات تراریخته تاکید شد. در متن این قطعنامه آمده است:«انجمن‎های علمی بدون هرگونه چشم داشتی آمادگی خود را برای مساعدت در مراحل تصمیم‎سازی، نظارت و اجرا…