آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۶/۲۱

کاربردهای مهندسی ژنتیک در صنایع غذایی

فودپرس - امروزه در كشورهای صنعتی تولید مواد غذایی به سوی استفاده‌ از مواد افزودنی "طبیعی" و بكارگیری روش‌های فرآوری نزدیك به روش‌های طبیعی، جهت پیدا کرده است، در نتیجه روش‌های بیوتكنولوژی در صنایع غذایی گسترش پیدا کرده است. بیوتکنولوژی در صنایع غذایی شامل استفاده از سلول‎های زنده یا قسمتی از آن‎ها، به منظور تولید یا…