آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۸/۱۰

طرح مباحث خارج از موضوع سلامت تراریخته ها برای فرار از مناظره

چندی است یک گروه سیاسی خاص برای مقاصد تفرقه‌افکنانه خود از نام مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت که منسوب به مقام معظم رهبری است سوءاستفاده می‌کنند. این گروه با انتخاب نام "شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی" البته دیگر اختلاف خود با منویات مقام معظم رهبری را نیز به خوبی عیان ساخته‌اند. دبیر این گروه به دلیل گرایشات شاذ…