آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۸/۱۶

“محصولات تراریخته از محصولات طبیعی سالمترند”

سپید آنلاین - معاونت تحقیقات وزارت بهداشت با بیان اینکه محصولات تراریخته اکثرا سالم است، عنوان کرد: بخش عمده‌ای از صحبت‌هایی که درمورد محصولات تراریخته در کشور می‌شود، غیرعلمی و نادرست است. باید بگویم محصولات تراریخته در کشور ما مشکلی ندارند. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت در یازدهمین کنگره بین‌المللی…

محصولات تراریخته از راه‌های مهم مقابله با تغییرات آب و هوایی

آخرین گزارش سالانه سازمان خوار و بار جهانی درباره وضعیت کشاورزی و امنیت غذایی بر تأثیرات تغییرات آب و هوا بر کشاورزی و تولید غذا در جهان پرداخته است. این گزارش در کنار تأکید بر تقویت ابداع و نوآوری از طریق تمهیدات مدیریت نوآوری مانند مالکیت فکری به برونداد و محصولات زیست‌فناوری مدرن به ویژه ارقام تراریخته برای حل…