آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۸/۱۷

در حاشیه مصاحبه خانم ابتکار با CNN

عبدالحسین طوطیایی* - خانم ابتکار در دوازدهمین سال مدیریت خود در سازمان حفاظت محیط‌زیست و در مصاحبه با شبکه CNN بگونه‌ای پاسخ‌ها را ارائه دادند که بسیار قابل تامل است. ایشان به این پرسش که شما به دنبال این هستید که جهانگردان زیادی به ایران بیایند. چرا که گنجینه‌های فرهنگی و طبیعی زیادی دارید، اما در مقابل این واقعیت‌ها…