آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۰۶

افزایش مقاومت گیاهان به خشکی با استفاده از اصلاح ژنتیکی

دانا - عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: از نظر تئوری امکان فراهم کردن هر صفتی با اصلاح ژنتیکی گیاهان وجود دارد که نمونه آن تولید گیاهان مقاوم به خشکی است. همایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، چهارم آذرماه به میزبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان…

زیست فناوری، محور مهم زیست فناوری در تامین امنیت غذایی

دکتر الهام باقری راد*- امروزه جهان با مشکل بزرگی به نام رشد جمعیت مواجه است که یکی از پیامدهای آن کمبود غذا است. و تامین غذای این جمعیت رو به رشد به بخش کشاورزی مربوط می‌شود. در چنین شرایطی، فناوری‌هایی مورد نیاز هستند که قابلیت تولید گیاهان، دام‌ها و بطور کلی موجوداتی با ویژگی‌های برتر را داشته باشند. این در حالی است…