آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۱۰

افزایش جذب دی‌اکسید کربن در گیاهان با مهندسی ژنتیک

محققان استرالیایی دریافتند با انتقال برخی آنزیم‌ها از نوعی علف هرز به غلاتی مانند گندم و برنج می‌توان عملکرد آنها را به طور قابل توجهی افزیش داد. دکتر روبرت شاروود استاد دانشگاه ملی استرالیا با اعلام این خبر گفت: این آنزیم‌ها موجب می‌شوند گیاه دی‌اکسید کربن موجود در جو را به ویژه با توجه به شرایط سخت آب و هوایی در دهه…