آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۲۴

اروپا مصرف کننده بزرگ محصولات تراریخته است!

تهیه و تنظیم: زهرا کهریزی - همایش بین المللی محصولات تراریخته و آگاهی عمومی صبح امروز در دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد. خانم میراندا، که به عنوان وکیل و نماینده اتحادیه اروپا در این همایش حضور یافته بود با اشاره به مراحل ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک محصولات تراریخته در اروپا گفت بیشتر این دستورالعمل ها مطابق با…