آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۰/۰۲

نشست تخصصی «اصل جواز تصرف در طبیعت»

دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته نشست تخصصی «اصل جواز تصرف در طبیعت» را برگزار می‌کند. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی «اصل جواز تصرف در طبیعت» دومین نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک توسط دبیرخانه این…