آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۰/۱۲

افزایش روغن در دانه‌های روغنی از طریق مهندسی ژنتیک

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از زیست فن، نشان استفاده از توالی ژنتیکی چربی‌های غشایی FIT2 در پستانداران و انتقال آن به گیاهان می‌تواند تولید روغن را در دانه‌های روغنی تا حد قابل توجهی افزایش دهد. بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات چربی گیاهی در تگزاس امریکا افزایش بیان ژن خاصی در پستانداران سبب افزایش تعداد و…