آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۰/۲۷

استفاده از فناوری‌های نوین و محصولات تراریخته الزام امروز برای آینده کشور

پایگاه خبری اتاق ایران - اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر لزوم بررسی مصرف محصولات تراریخته بصورت علمی و ارائه گزارش آن به مردم تاکید کردند. نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور اعضای این کمیسیون، در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست اعضا…

ایجاد ادبیات فقه و حقوق مهندسی ژنتیک مقدمه پیشرفت این فناوری است

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی، همایش فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته هفتم اسفندماه سال جاری از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری ستاد زیست‌فناوری، انجمن علمی بیوتکنولوژی و انجمن علمی ژنتیک ایران در قم برگزار خواهد شد. دبیرخانه همایش فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته در این باره با دبیر علمی همایش…