آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۰/۲۸

چهارمین پیش نشست همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات

دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ سومین نشست تخصصی با عنوان حکم شرعی مصرف محصولات تراریخته، از پیش نشست های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می کند. سومین پیش نشست همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک با عنوان "حکم شرعی…