آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۲۳

سیاست‌زدگی به پژوهش و توسعه علمی کشور آسیب زده است

رئیس مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه پژوهش و توسعه علمی کشور نباید تحت تاثیر سیاست باشد عنوان کرد: اگر تمام مجموعه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تامین بودجه کشور تابع نقشه جامع علمی کشور باشد، مطمئنا در سیاستگذاری‌ها پایداری ایجاد خواهد شد و شرکت‌های دانش‌بنیان زمانی پویا…

لزوم بهره گیری از فناوری های نوین برای مدیریت چالش های بخش کشاورزی

پیمان نوروزی در نشست تخصصی نقش بیوتکنولوژی در اصلاح سبک زندگی که در کانون مفتح با حضور جمعی از پژوهشگران برگزار شد اظهار داشت: کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی اولویت های تراریختی کشور را تعیین کرده است. وی تشریح کرد پژوهش های انجام شده در ایران نشان می دهد که اولویت تولید محصولات تراریخته در حال حاضر با محصولات…

مدعیان دروغین مبارزه با بیوتروریسم مصداق عینی تروریسم در کشور هستند

دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران، در نشست تخصصی نقش بیوتکنولوژی در اصلاح سبک زندگی که به همت ستاد توسعه زیست فناوری و شرکت زیست فناوران پردیس برگزار شد گفت: هدف اصلی تروریسم ایجاد وحشت است. وی اظهار داشت بیوتروریسم استفاده از عوامل زیستی برای ایجاد هراس است و کسی که مردم را از غذای خودشان میترساند هم…