آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۲۴

تبدیل کانون‌های ریزگردها به فرصت‌های اقتصادی

اراضی در معرض فرسایش بادی و کانون ریزگردها در جنوب کشور با طرح‌های ستاد زیست‌فناوری و همکاری شرکت های دانش‌بنیان به یک فرصت تبدیل می‌شود که این امر هم به ایجاد اشتغال در مراکز بحرانی جنوب کشور کمک می‌کند و هم معضل ریزگردها را رفع خواهد کرد. نشست تخصصی بررسی پتانسیل موجود در حوزه جلبک و ریز جلبک برای بسیج شرکت های…