آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۲۶

کاهش مرگ‌های ناگهانی با کشف ژن مؤثر در ایست قلبی

یک گروه بین المللی از محققان ژن جدیدی را شناسایی کرده اند که می تواند در ایست قبلی و مرگ ناگهانی ناشی از آن در میان جوانان و ورزشکاران مؤثر باشد. یک گروه بین المللی از محققان ژن جدیدی را شناسایی کرده اند که می‌تواند در بروز مرگ ناگهانی در میان جوانان و ورزشکاران مؤثر باشد. به نقل از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، ژن…

سطحی‌نگری علیه ژنتیک

دکتر منصور امیدی* - یکی از مشکلات سال‌های اخیر، این است که در کشور دچار علم در لحظه و سطحی‌نگری هستیم، به‌طوری‌که هجمه‌های زیادی در سال‌های اخیر علیه اصلاح ژنتیک صورت گرفته، درحالی‌که تغییری که راجع به آن در اصلاح ژنتیک صحبت می‌کنیم جدید نیست. درواقع از ابتدای آغاز کشاورزی سنتی از سوی بشر، این اتفاق به طور طبیعی انجام…