آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۲/۰۲

رونق «روغن‌کشی در حضور مشتری» در عطاری‌ها/ روغن هایی که خطر ناباروری به همراه دارند!

مرجع ملى ایمنى زیستى با اشاره به برخى عوامل تاثیرگذار در کاهش بارورى گفت: روغن‌هایی که در عطارى‌هاى و در حضور مردم گرفته مى‌شوند، خطر نابارورى به دنبال دارند. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران ایران به نقل از آفتاب بهزاد قره یاضی رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی و مرجع ملى ایمنى زیستى؛ با بیان اینکه تغذیه و عوامل…