آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

شرلوک، برای شناسایی ویروس ها!

کریسپر را همه به عنوان ابزار مهندسی ژنتیک می شناسند. این بار اما محققان دانشگاه هاروارد، سیستمی بر مبنای کریسپر ایجاد کرده‌اند که می تواند با حساسیت بسیار بالایی ویروس ها را شناسایی کند. این سیستم شرلوک نام دارد. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن شرلوک سیستمی متفاوت از crisper cas9 است. در این…

امکان استفاده از فرایند تبدیل کربن دی‌‌اکسید برای سنتز سوخت زیستی

استفاده از یک روش جدید که شامل آنزیم کلیدی تنظیم‌کننده نیتروژن جهانی است، از راهی مؤثر برای تبدیل کربن دی‌اکسید به کربن مونواکسید حکایت دارد. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن اخیرا محققان موفق شدند که جزء ردوکتاز آنزیم نیتروژناز را به تنهایی، در باکتری Azotobacter vinelandii بیان کنند و کربن…