آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۲/۰۷

نخستین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی

نخستین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی به میزبانی دانشگاه زنجان شهریور ماه 1396 با همکاری پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی، انجمن علمی گیاهان دارویی و ستاد توسعه زیست فناوری برگزار خواهد شد. به گزارش مرکز اطاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از روابط عمومی دانشگاه…