آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۲/۱۰

ژن موثر بر عمکلرد بذر کشف شد

ژنی که بر عمکلرد بذر گیاهان زراعی خوراکی موثر است توسط پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم گیاهی دونالد دنفورث کشف شد. یک تیم پژوهشی به سرپرستی دکتر توماس بروتنل، رئیس موسسه و پژوهشگرانی از کارگروه مشترک ژنوم در وزارت علوم ایالات متحده آمریکا طی مطالعاتی ژن هایی را شناسایی کردند که در گلدهی گیاه دم روباهی سبز نقش دارند.…

بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی

تامین غذا برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر حفظ و پایداری منابع پایه تولید، مهمترین جنبه مدیریت و راهبردی بخش کشاورزی در کشور به شمار می رود که از این رو افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی، جهت‌گیری اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم بوده است.…

حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری از فرصت‌های مطالعاتی

ستاد توسعه زیست‌فناوری به منظور گسترش تجارب علمی محققان، آشنایی با دستاوردهای علمی و فناوری‌های نو در عرصه زیست‌فناوری، از ماموریت‌های خارجی و فرصتهای مطالعاتی در حوزه زیست‌فناوری حمایت می‌کند. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از ایسنا، ستاد توسعه زیست‌فناوری با هدف کمک به رفع مشکلات علمی و تخصصی کشور…