آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۲/۱۶

بیوتکنولوژی می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری گفت: از مهم ترین اولویت‌های ستاد زیست فناوری ایجاد یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور از طریق زیست‌فناوری و به دنبال آن تغییر معیشت مردم است. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی در جلسه کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه زیست فناوری با…