آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۳/۲۰

لزوم تهیه غذا برای جمعیت رو به افزایش

دكتر الهام باقری‌راد* - مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد که محصولات تراریخته نه‌‌تنها تنوع زیستی را کاهش نداده است، بلکه به‌عنوان یک ابزار قدرتمند به افزایش عملکرد و بهره‌وری و حفظ زیستگاه‌های طبیعی، بوم‌نظام‌های زراعی و تنوع زیستی کمک می‌کند و موجب رسیدن به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی مي‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که…