آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۴/۱۰

تولید ۶ محصول جدید تراریخته در دنیا

بر اساس گزارش‌های جهانی، سطح زیر کشت محصولات تراریخته در جهان ۱۱۰ برابر شده است، به گونه‌ای که از از ۱.۷ میلیون هکتار در سال ۱۹۹۶ به ۱۸۵.۱ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۶ رسید و این افزایش نشان می‌دهد که فناوری "بیوتکنولوژی" سریع‌ترین فناوری پذیرفته شده در سال‌های اخیر بوده است.