آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۴/۱۷

زیاده‌خواهی همسایگان و جان ایرانیان

در سال ١٣٦٤ و در حاشیه یک نشست علمی، شهروندی اهل ترکیه با غرور توضیح می‌داد که دولت ما از فضای جنگ بین ایران و عراق استفاده كرده و ١١ سد و ازجمله سد بزرگ آتاتورک را روی رود فرات احداث كرده است. سد آتاتورک با ظرفیتی بیش از چندصد برابر سدهای متوسط در کشورمان در شرایطی در سال ١٩٩٢ میلادی به پایان رسید که  باعث شد نطفه…