آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۵/۰۱

ایمنی زیستی، پلکان پیشرفت فناوری مهندسی ژنتیک

ایمنی زیستی به مجموعه‌ای از تدابیر، سیاست‌ها، مقررات و روش‌هایی گفته می‌شود که برای تضمین بهره‌برداری از فواید قطعی بیوتکنولوژی مدرن و مدیریت آثار جانبی احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، حیوان، گیاه و محیط زیست به‌کار گرفته می‌شود. ایمنی زیستی پلکان پیشرفت فناوری مهندسی ژنتیک است. دانش ایمنی زیستی…