آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۵/۰۴

تولید کیت تشخیص سریع اختلالات کروموزومی در شیراز

رئیس دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز، از تولید کیت تشخیص سریع اختلالات کروموزومی در این دانشکده خبر داد. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوزی ایران به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر یونس قاسمی، گفت: دانشجویان دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز، موفق به تولید کیت تشخیص سریع اختلالات…