آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۶/۰۲

وقتی نمایندگان بدون دانش کافی نقد می‌کنند

طرح مسائل غیرعلمی و غیرمستند از صحن علنی مجلس آن هم در نشست‌های مهمی مانند رأی اعتماد وزرا جای تامل دارد. نماینده مردم اردبیل در جریان رأی اعتماد به محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، مسائلی را علیه دانش تراریخته مطرح کرد که نه‌تنها هیچ‌گونه پایه و اساس علمی ندارد و هیچ‌یک از سازمان‌های مرجع جهانی حرف‌های او را تأیید…