آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۸/۰۲

برگزاری همایش­ ملی علوم و تکنولوژی بذر

چهارمین همایش­ ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران از سوی انجمن علمی بذر ایران و دانشگاه پیام نور کرج 19 تا 21 دیماه 1396 در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برگزار می‌شود.

تاسیس رشته تجاری‌سازی زیست‌فناوری

رییس دانشگاه تربیت مدرس از امضای تفاهم نامه‌ای با دانشگاهی در دانمارک برای تاسیس یک بین رشته‌ای جدید خبرداد و گفت: این تفاهم‌نامه برای تاسیس بین رشته‌ای تجاری سازی زیست فناوری امضا شده است.