آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۱۰/۱۳

اهلی‌سازی خرگوش اروپایی

محقق دانشگاهی در سوئد از اهلی سازی خرگوش اروپایی با استفاده از تکنیک توالی/ خوانش از طریق بررسی ژنتیک این حیوان با همکاری دانشگاه پورتو در پرتغال خبر داد.