آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۱۱/۰۱

دومین دوره تخصصی انتقال ژن

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری دوره تخصصی انتقال ژن را 28 تا 30 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد کرد.

دولت سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را ابلاغ کرد

سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی که در پی اجرایی کردن اسناد بالادستی و قوانین کشور از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده بود به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، علوم و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.