آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۰۶

نگاهی به موفقیت های پژوهشگاه زیست فناوری درسال 96

معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در توضیح فعالیت های این پژوهشگاه با اشاره به تولید دانش و ارائه خدمات ژنتیکی در این مرکز گفت: در تولید آنزیم فیتاز، پروبیوتیک و مالچ زیستی موفق بوده ایم.